Prace dyplomowe
Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Poznaniu