Szkolenia pracownicze dla Cermag
z zakresu projektowania wnętrz ( współorganizator szkoleń dla firmy Cermag - Anna Korybska )