Zakres prac

Pierwsze spotkanie z Klientem jest bezpłatne, omawiamy zakres prac, potrzeby i oczekiwania inwestora. Następnie przygotowuję kosztorys z określeniem zakresu pracy projektowej.
Po akceptacji przystępuję do następujących etapów pracy tj:
- inwentaryzacja pomieszczeń,
- projekt wstępny /analiza potrzeb klienta, określenie funkcji pomieszczeń, propozycje materiałów , określenie charakteru wnętrza.../,
- etap realizacyjny
- etap wykonawczy / dokumentacja techniczna / ,
- nadzór autorski.